Nükleer Tıp  

Nükleer tıp ünitesi

Nükleer Tıp hastalıklara tanı konulması için radyoaktif izotopların kullanılmasını konu alan tıbbi bölümdür

Tanı amaçlı olarak;

  • Kalp Hastalıkları (Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi)
  • Tiroid ve Endokrin Sistem Hastalıkları
  • Kemik Hastalıkları (Kemik sintigrafisi, Tüm vücut kemik sintigrafisi, 3 fazlı kemik sintigrafisi, Lökosit işaretleme)
  • Böbrek-Genital Sistem Hastalıkları (Dinamik ve Statik böbrek sintigrafileri, VUR sintigrafisi)
  • Gastro-İntestinal Sistem Hastalıkları (Mide-Barsak, Karaciğer, Safra yolları hastalıkları)
  • Kanser
  • Diğer

Pulmoner emboli’de Akciğer Perfüzyon/Ventilasyon Sintigrafisi,
Göz Yaşı Yolları tıkanıklıklarında Gözyaşı Yolları Sintigrafisi,
Tükrük Bezi hastalıklarında Tükrük Bezi Sintigrafisi,

Branş Doktorlarımız

E-Hizmetler